Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Zelf aanmaken van factorwaardes

Als u in het VMS in het menu naar |beheer|, tabblad |profiel| gaat en klikt op |bewerken| dan ziet u daar de standaard factorwaardes voor de toeslaguren staan t.w. 125%, 150% en 200%. Als u klikt op |+waarde toevoegen| dan kunt u zelf één of meerdere gewenste factorwaarde handmatig ingeven. Wilt u van één of meerdere standaard factorwaardes geen gebruik maken dan zet u het vinkje uit. Klik vervolgens op |opslaan| en pas de gewenste waardes toe in de default- of weekplanning bij de medewerkers.

In het periodeoverzicht heeft u het overzicht van het aantal uren welke betreffende medewerker tegen een bepaalde waarde heeft gewerkt en in de kolom |toeslaguren| ziet u het totaal van de opgebouwde uren.