Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Aanpassing melding roosterwijziging

Om de medewerkers bij een aanpassing van het rooster te voorzien van een melding in de app maar ook een melding te sturen hebben we nu 2 knoppen gecombineerd. Klik na een roosterwijziging op Opslaan & Push en de medewerker ontvangt direct een melding en ziet in de app een melding welke direct weergeeft waar de wijziging heeft plaatsgevonden.