Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Budgetteringsfuncties

We hebben de budgetteringsfuncties per groep (winkel/afdeling) verder uitgebreid. Onder de knop kan er per week een minimum of maximum aantal te plannen uren worden ingegeven. Ook kan er een omzettarget per week worden ingesteld bij Wil je meer gedetailleerd kengetallen kunnen ingeven klik dan op .

Hier kun je per geselecteerde periode het budget ingeven voor het aantal te plannen uren, personen maar ook te behalen targets. Deze kengetallen kunnen voor iedere dag van de week worden ingegeven en ook kunnen er meerdere perioden worden aangemaakt.