Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Correctie verlof bij wijziging contacturen

We hebben de functie voor het corrigeren van het automatisch bijgeschreven verlof verder geoptimaliseerd. Bij het ingeven van nieuwe contracturen per datum XX wordt er zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke uren een correctie van het aantal uren voorgesteld. Klik op Overnemen als je de eerder bijgeschreven verlofuren gecorrigeerd wilt zien en vervolgens op Opslaan.

Ook bij de waardes voor het automatisch op te waarderen uren per jaar staat er een correctievoorstel. Door te klikken op Overnemen wordt de toekomstige opwaardering ook automatisch gecorrigeerd na Opslaan.