Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Extra verlof bij x jaren in dienst

Bij de functie <Verlof bij dienstverband> kun je nu instellen dan de medewerkers met een x-aantal urencontract bij een x-aantal jaren in dienst er in het opvolgende jaar x-aantal extra verlofuren automatisch bijgeschreven moeten krijgen.