Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Hoofd- en subgroepen

Het is nu mogelijk om subgroepen (afdelingen) onder te brengen in een hoofdgroep. Dit zorgt voor meer overzicht en inzicht in de planningen. Ga via Beheer naar Groepen en selecteer de gewenste groep welke u wilt onderbrengen onder een hoofdgroep.
Klik bij Aanmaken als op het pijltje en selecteer onder welke (hoofd)groep de subgroep ondergebracht dient te worden. Na opslaan is de subgroep in de Weekplanning direct gekoppeld aan de hoofdgroep. Maakt u gebruik van de budgetteringsfunctie dan is deze per groep te bekijken en te bewerken door te klikken op het pijltje links naast Bezetting/omzet.