Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Het verwerken van langdurige ziekmeldingen

De functie voor het ingeven van kort- langdurig of beperkt ziek hebben we verder geoptimaliseerd. Waarbij u tot voor kort zelf het aantal ziekte-uren diende in te vullen is er nu een functie toegevoegd die op basis van de huidige planning het aantal uren uitrekent. Na het selecteren van de medewerker en het ingeven van de begin- en einddatum en begin- en eindtijd start de berekening automatisch. Kloppen de voorgestelde uren dan klikt u op |overnemen|. Ook kunt u er nog altijd voor kiezen om de uren wel handmatig uit te rekenen en in te vullen.

Daarnaast berekent het VMS het aantal ziekte-uren per periode welke wordt weergeven in het periodeoverzicht. Let op: ziekmeldingen die in het verleden zijn ingegeven zonder einddatum en/of aantal ziekte-uren kunnen foutief worden weergegeven in het overzicht bij de ziekmeldingen maar ook in het |periodeoverzicht|.

De foutieve meldingen dienen handmatig te worden aangepast om deze correct weer te geven.