Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Lengte van de pauzes

Er zijn extra opties toegevoegd om in te geven als lengte van de (onbetaalde) pauze bij zowel default als flexibel plannen. Er kan nu ook gekozen worden voor 75, 90 en 105 minuten.