Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Meerdere mensen verlof geven

We hebben een nieuwe functie ontwikkeld om tegelijk meerdere mensen verlof toe te kennen (op bijvoorbeeld feestdagen). Deze functie staat reeds actief in jullie account. Even een korte uitleg: Ga naar Verlof aanvragen en klik op de medewerkers. Klik vervolgens onderaan op Meerdere medewerkers. Selecteer vervolgens Alle of selecteer de gewenste medewerkers die je als bulk verlof wilt toekennen.

In het geval van een wettelijk feestdag selecteer je bij Conto Werkgever. Klik vervolgens onderaan op Opslaan.

Om alles in bulk toe te wijzen zet je een vinkje in het lege vierkantje links naast Aangevraagd op. Ook kun je de medewerkers los van elkaar selecteren door een vinkje voor hun naam te zetten. Klik na selectie onderaan Met geselecteerde op Toewijzen. Een toegewezen verlof kan altijd hersteld of aangepast worden door op het potloodje rechts te klikken of te verwijderen met het kruisje aan de rechterkant.