Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Melding bij afwijzen verlofaanvraag

Bij het afwijzen van een verlofaanvraag is het nu mogelijk een reden in te geven welke de medewerker te zien krijgt in de melding. Na het klikken op <Afwijzen> opent er een pop-up waar de reden ingevuld kan worden. Deze uitleg krijgt de medewerker vervolgens te lezen in de melding welke men krijgt na klikken op OK. Klik op annuleren als u geen gebruik wenst te maken van de melding.