Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Nieuwe rechten beheerders

We hebben de rechten voor de beheerders verder uitgebreid.

  • Je kunt nu specifiek per Beheerder ingeven of men wel of niet nieuw personeel kan aanmaken of het profiel van reeds bestaande medewerkers mag bewerken.
  • Ook kun je nu bepalen welke beheerder er wel of niet documenten mogen uploaden in het profiel van de medewerkers.
  • Als een beheerder alleen de rechten heeft tot een subgroep is het nu niet meer noodzakelijk ook de hoofgroep te selecteren. Op deze manier is het indelen van de rechten tot welke groepen men toegang nog beter te bepalen.