Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Omzetten saldo plus-uren naar verlof

Bij <urenverwerking> is het nu mogelijk om eenvoudig + uren om te zetten naar verlofuren. Ga via <planning> naar <urenverwerking> en selecteer de gewenste medewerker.

Scrol naar +/- uren en klik op <+/-Uren omzetten naar verlofuren. Geef hier vervolgens het gewenste aantal uren in welke omgezet dienen te worden naar verlofuren, geef een omschrijving in en klik op <omzetten>. De uren zijn nu afgeschreven van het +/- saldo en bijgeschreven bij het saldo verlofuren.