Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Onbetaald verlof

In het geval een medewerker met onbetaald verlof gaat kan je deze nu verwerken bij het tabblad Verlof aanvragen. Klik op + Verlof toevoegen en geef de periode van het onbetaald verlof in. De voorgestelde uren hoeven NIET te worden overgenomen. Selecteer vervolgens bij Conto: Onbetaald verlof en klik op Opslaan.

In de Weekplanning blijft de medewerker wel zichtbaar maar de dagen zijn nu omlijnd met een dunne groene lijn. Ook is er geen urenweergave, is er van een +/- saldo geen sprake en worden eventuele toegekende reiskosten stopgezet. Dit geldt niet voor de standaard maandelijkse onkostenvergoeding, als deze ook onderbroken moet worden dan dient dat handmatig te worden aangepast in het medewerkersprofiel.

De medewerker is nog wel zichtbaar in het periodeoverzicht maar ook hier zullen alle velden leeg zijn.