Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Automatische opbouw van verlof op basis van gewerkte uren

De mogelijkheid om verlofuren op te bouwen op basis van werkelijk gewerkte uren hebben we geüpdate. Na het ingeven van de wettelijke of gewenste factorwaarde in de personeelskaart bij Opbouw verlofuren zal er maandelijks een boeking worden gemaakt op de eerste van de volgende maand. De opgebouwde verlofuren zijn dan zichtbaar in het Periodeoverzicht en bij Urenverwerking.