Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Startsaldo verlof

Het ingeven van het verlof startsaldo hebben we verplaatst van <Urenverwerking> naar de medewerkerskaart. Het startsaldo van een (nieuwe) medewerker wordt nu ingegeven bij <Startsaldo verlofuren> door het ingeven van het aantal uur en de datum wanneer het startsaldo moet ingaan.

Na <Opslaan> staat het saldo nu automatisch verwerkt bij Urenverwerking. Als het om nieuwe medewerkers gaat, vergeet hier dan niet ook de jaarlijkse (of anderssoortige periodieke) opwaardering in te vullen, zodat het verlof bij het ingaan van die nieuwe periode automatisch opgewaardeerd wordt.