Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Het verwerken van toeslaguren

Als u wilt dat de toeslaguren, dus de uren opgebouwd tegen een factorwaarde automatisch worden verwerkt en worden bijgeschreven bij de +/- uren of verlofuren dan kunt u dit nu voor uw hele organisatie inrichten. Ga via Profiel naar Bewerken en selecteer bij Toeslaguren worden verwerkt als: of u wilt dat de opgebouwde toeslaguren worden verwerkt bij +/- uren of bij verlofuren. Standaard staat de instelling op <niet verwerken>.

Bent u gereed met het aanmaken van de planning klik dan op terug linksboven. Deze planning zal nu automatische ingaan vanaf de gewenste datum.