Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Het verwerken van toeslaguren

Als u wilt dat de toeslaguren, dus de uren opgebouwd tegen een factorwaarde, automatisch worden verwerkt en worden bijgeschreven bij de +/- uren of verlofuren dan kunt u dit nu voor uw hele organisatie inrichten. Ga naar |beheer| en tabblad |profiel| en klik op |bewerken|. Selecteer bij |toeslaguren worden verwerkt als| als u wilt dat de opgebouwde toeslaguren worden verwerkt bij +/- uren of bij verlofuren. Standaard staat de instelling op geen verwerking.

Wilt u de verwerking per medewerker inregelen dan kan dat in de personeelskaart van betreffende medewerker. Let op, de instelling bij de medewerker overruled altijd de algemene instelling. Aanpassingen in het verleden worden automatisch gecorrigeerd en toeslaguren in de toekomst worden pas op betreffende dag om 24:00 uur verwerkt. De boekingen gaan pas in vanaf instelling dus de toeslaguren in het verleden worden niet automatisch verwerkt en gecorrigeerd.