Het verwerken van toeslaguren

Als u wilt dat de toeslaguren, dus de uren opgebouwd tegen een factorwaarde, automatisch worden verwerkt en worden bijgeschreven bij de +/- uren of verlofuren dan kunt u dit nu voor uw hele organisatie inrichten. Ga naar |beheer| en tabblad |profiel| en klik o