Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Uploaden formulieren

In de personeelskaart van de medewerkers kunnen nu ook PDF formulieren worden geüpload. Dit kunnen arbeidscontracten, diploma’s of bijvoorbeeld Cv’s zijn. Ga in het VMS naar Profiel, Personeel en selecteer een medewerker. Klik vervolgens op Bewerken en scrol naar beneden. Klik op PDF uploaden en selecteer het gewenste bestand. Kies vervolgens het soort document en klik op kies.

Het document is nu opgeslagen in het profiel van de medewerker en kan altijd worden geopend of worden verwijderd door op het kruisje helemaal rechts te klikken.