Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Werken met urenbudgetten

Het is nu ook mogelijk om per groep (filiaal, afdeling, project) met een urenbudget te werken. Hiermee heeft u inzicht en overzicht in het gewenste aantal uren welke er daadwerkelijk gepland mogen worden. Om hier gebruik van te maken gaat u in het VMS naar Profiel, vervolgens kiest u voor het tabblad Groepen en kiest u rechts voor wijzigen door op het potlootje te klikken.

Vervolgens klikt op Urenbudgetten en vult het aantal uren in achter de gewenste week. Om te bevestigen klikt u vervolgens op opslaan. In de Planning ziet u nu rechtsonder elke groep waar een urenbudget aan is toegewezen het totaalaantal werkelijk geplande uren en het ingegeven urenbudget. Rechts daarnaast kunt u zien of er te veel of te weinig uren zijn gepland.