Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Verlof verwerking bij contractwijziging

Bij een contract wijziging qua werkuren per week wordt er nu in het VMS een automatische (her)berekening gemaakt over het aantal uren dat reeds automatisch periodiek is opgewaardeerd in betreffend kalenderjaar.

Ook worden de toekomstig ingegeven periodieke opwaarderingen herberekend. Na het invoeren van de nieuwe contracturen en het selecteren van de ingangsdatum krijg je een melding voor het aanpassen van de toekomstige opwaarderingen en zie je een voorgestelde compensatie aan de hand van de eerder opgewaardeerde uren. Klik in beide gevallen op <overnemen> en <opslaan> om de saldo’s automatisch aan te passen. Ga naar <Urenverwerking> om de nieuwe saldo’s van de medewerker te bekijken.