Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Verlof verwerking bij uit dienst

Gaat er een medewerker uit dienst? Voer dan de uit-dienst datum in in de medewerkerskaart. Het VMS berekent en verrekent nu automatisch hoeveel verlofuren er gesaldeerd dienen te worden aan de hand van de bijgeschreven uren bij de automatische, periodieke bijschrijving.

Hoe werkt het? Geef de <datum uit dienst> in en klik op <overnemen> en vervolgens <opslaan>. Bij <Urenverwerking> is het saldo nu automatisch verwerkt en zie je aan <huidig saldo> hoeveel de medewerker al dan niet nog te goed heeft.