Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Automatische herberekening verlof bij uit dienst

We hebben de herberekening van het verlofsaldo bij datum uit dienst geautomatiseerd. Het VMS berekend na het ingeven van een Datum uit dienst in de personeelskaart op de datum dat de medewerker uit dienst gaat wat het werkelijke saldo is na herberekening van de bijgeschreven verlofuren.

Uit dienst bij vast contract

Aan de hand van de ingegeven Opwaardering verlofuren in de personeelskaart berekent het systeem op de ingegeven Datum uit dienst het aantal verlofuren waar de medewerker werkelijk recht op heeft. Wanneer er dus bekent is dat een medewerker uit dienst gaat geeft u deze datum in bij Datum uit dienst in de personeelskaart van de medewerker. Er zal bij Urenverwerking een -/-boeking gemaakt worden op de datum uit dienst. Let op: de reeds toegewezen verlof- vakantie uren NA datum uit dienst zullen worden verwijderd.

Uit dienst bij tijdelijk contract

Voor een correcte berekening c.q. verrekening van het aantal verlofuren waar de medewerker met een tijdelijk contract recht op heeft bij eerder uit dienst dient er bij urenverwerking op de datum in dienst een beginsaldo te worden ingegeven. Ga via de module Planning naar het tabblad Urenverwerking. Selecteer hier de medewerker en klik op Verlofuren bij/af-schrijven. Selecteer eerst de datum in dienst en geef vervolgens het aantal uren in en als omschrijving Startsaldo. Zet vervolgens een vinkje bij Verlofsaldo indiensttreding en geef de datum in wanneer het contract eindigt. Mocht de medewerker eerder uit dienst gaan conform contract ga dan naar de personeelskaart van de medewerker en geef de datum in bij Datum uit dienst. Er zal bij Urenverwerking een -/-boeking gemaakt worden op de datum uit dienst. Let op: de reeds toegewezen verlof- vakantie uren NA datum uit dienst zullen worden verwijderd.