Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Het verwerken van verlof

De functie voor het ingeven en verwerken van verlof en vakanties hebben we verder geoptimaliseerd. Waarbij u tot voor kort zelf het aantal verlofuren diende in te vullen is er nu een functie toegevoegd die op basis van de huidige planning het aantal uren uitrekent. Na het selecteren van de medewerker en het ingeven van de begin- en einddatum en begin- en eindtijd start de berekening automatisch. Kloppen de voorgestelde uren dan klikt u op |overnemen|. Ook kunt u er nog altijd voor kiezen om de uren wel handmatig uit te rekenen en in te vullen.

Vervolgens berekent het VMS het aantal verlofuren per periode die wordt weergeven in het |periodeoverzicht|. Dus bij verlof over bijvoorbeeld 2 maanden worden het aantal verlofuren per maand in betreffende periode weergegeven. Let op: verlofaanvragen die in het verleden zijn ingegeven zonder einddatum en/of aantal uren kunnen foutief worden weergegeven in het overzicht bij de |verlofaanvragen| maar ook in het |periodeoverzicht|. De foutieve meldingen dienen handmatig te worden aangepast om deze correct weer te geven.