Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Wachtdagen inhouden van salaris

Wettelijk is het ook mogelijk wachtdagen in te houden van het salaris van de medewerkers. Mocht je hier gebruik van willen maken ga dan via Profiel -> Bewerken> en ga naar . Selecteer bij Inhouden van salaris. Na Opslaan van deze instelling zullen de eerstvolgende ziektedag(en) van een medewerker periodiek in een overzicht worden weergegeven bij .

Ga voor een export van het overzicht t.b.v. verwerking in de salarisadministratie naar Ziekte en klik op -> Export Wachtdagen (salarisinhouding)