Meer functies zoeken? Voer hier je zoekwoord in.

Wachtdagen bij ziekte

Het is nu ook mogelijk om wachtdagen automatisch in te stellen. In het bedrijfsprofiel is standaard in te stellen of medewerkers 1 of 2 wachtdagen hebben bij een ziekmelding. Hier kan ook bepaald worden hoe de wachtdag(-en) verwerkt worden (verrekenen met plus- en minuren of met verlof).

Deze algemene instelling kan overruled worden door instellingen op individueel niveau.