Wachtdagen bij ziekte

Het is nu ook mogelijk om wachtdagen automatisch in te stellen. In het bedrijfsprofiel is standaard in te stellen of medewerkers 1 of 2 wachtdagen hebben bij een ziekmelding. Hier kan ook bepaald worden hoe de wachtdag(-en) verwerkt worden (verrekenen met plus- en minuren of met verlof).

Deze algemene instelling kan overruled worden door instellingen op individueel niveau.